Biomechanika / Kinematika pohybu člověka / Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu

Základní výuku mechaniky nabízejí tyto webové stránky
Neznáte-li přesně charakteristiku nějaké mechanické veličiny, můžete použít (anglický) slovník.

Pohyb hmotného bodu může být

  • přímočarý (speciálním případem je volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, šikmý vrh )
  • křivočarý (speciálním případem je pohyb kruhový)
Volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, šikmý vrh

pro pocvičení lze vyzkoušet několik appletů, např.:

Přehled vzorců pro volný pád a svislý vrh

Vzorce pro šikmý vrh

Šikmý vrh s nulovou odvrhovou výškou
Délku šikmého vrhu vyjádříme vzorcem:
,
kde l je délka dopadu, v0 je odvrhová rychlost a α je úhel odvrhu,viz obr.
Šikmý vrh s nenulovou odvrhovou výškou Délku šikmého vrhu s nenulovou odvrhovou výškou vyjádříme vzorcem:
,
kde l je délka dopadu, v0 je odvrhová rychlost a α je úhel odvrhu, h je odvrhová výška (viz obr).

Základy Nahoru Těleso