Biomechanika / Kinematika pohybu člověka / Kinematika tělesa

Kinematika tělesa

Základní výuku mechaniky nabízejí tyto webové stránky
Neznáte-li přesně charakteristiku nějaké mechanické veličiny, můžete použít (anglický) slovník.

Pohyb tělesa:

  • posuvný (translační): všechny hmotné body tělesa mají v témž okamžiku stejnou rychlost a rychlení neboli jednotlivé hmotné body tělesa opisují shodné křivky, jež lze posunutím ztotožnit neboli libovolná přímka v tělese zachovává vůči prostoru stejný směr
  • otáčivý (rotační): všechny hmotné body tělesa mají v témž okamžiku stejnou úhlovou rychlost
  • obecný - lze jej rozložit na složku posuvnou a otáčivou. Tento rozklad je nazýván základní rozklad pohybu

 V situacích, kdy je možné redukovat těleso nebo soustavu těles na bod ( např. těžiště, volný pohyb), je výhodné jej analyzovat klasickým Newtonovským způsobem buď jako pohyb rovinný (2D), nebo pohyb prostorový (3D).


Hmotný bod Nahoru Soustava