Kineziologie / Kineziologická propedeutika

Kineziologická propedeutika

 Pohybový systém člověka je funkční celek složený ze tří podsystémů:

·        opěrného a nosného (kosti, klouby a vazy);

·        hybného - efektorového (kosterní svaly) a

·        řídícího - koordinačního (receptory, periferní – centrální nervstvo).

Biologické, kineziologické a biomechanické vlastnosti jednotlivých podsystémů i chování pohybového systému jako celku, určují především anatomické a fyziologické vlastnosti tkání, ze kterých se daný systém skládá.

Na stavbě pohybového systému se nejvíce podílí tkáň pojivová, svalová a tkáň nervová.

Pojivové tkáně - s jistou mírou nadsázky, vytvořily obratlovce. Z obecného hlediska nejsou pojiva jen tkáněmi mechanické opory těla. Zabezpečují také látkovou výměnu, představují energetickou reservu organismu a reprezentují buněčný regenerační potenciál i pro jiné než pojivové tkáně.

Pojiva mají v principu jednotný stavební plán - skládají se ze stejných stavebních komponent: buněk a mezibuněčné hmoty.

Mezibuněčná hmota je dvojího druhu: vláknitá a amorfní (beztvará). Typickým a společným znakem všech pojiv je přítomnost většího množství mezibuněčné hmoty. Podle zastoupení jednotlivých stavebních složek a podle vlastností amorfní mezibuněčné hmoty rozlišujeme tři typy pojiv: vazivo, chrupavku a kost.

Kapitoly:


Funkční anatomie Nahoru Analýza pohybu