Kineziologie / Kineziologická propedeutika / Řízení pohybu

Řízení pohybu

 Motorický nervový systém tvoří všechny nervové struktury, jejichž dominantní úlohou je zajistit opěrnou motoriku (držení a polohu těla) a cílenou motoriku (pohyb). Motorické struktury jsou sice hierarchicky uspořádané, ale vzájemně kooperují. Nejsou také izolované od ostatních "systémů" nervstva. Především od senzitivních systémů. Pojem "motorický nervový systém" je z hlediska komplexní funkce nervové soustavy, didaktické schéma, které umožňuje orientaci v jinak nepřehledném terénu.

Z hlediska funkční neuroanatomie patří k motorickému systému především tyto útvary:

·        Motorické jednotky (MU). Tvoří je míšní nebo kmenové motoneurony a svalová vlákna inervovaná jejich axony. Jsou periferní částí motorického systému navozujícího svalovou kontrakci.

·        Přední míšní rohy (mícha). Šedá hmota předních rohů obsahuje kromě motoneuronů i interneurony, které jsou součástí řady reflexních oblouků tvořících zásobu pohybových a postojových programů.

·        Motorická centra mozkového kmene. Jde o části retikulární formace (RF), vestibulární jádra, motorická jádra hlavových nervů, substantia nigra, ncl. ruber a oliva inferior. Tato centra zajišťují kontrolu opěrné motoriky, koordinaci opěrné a cílené motoriky a regulaci svalového napětí.

·        Mozeček. Vývojově starší části mozečku řídí opěrnou motoriku a koordinují opěrnou a cílenou motoriku. Spoluúčastní se i kontroly očních pohybů. Vývojově mladší partie řídí cílené (naučené) pohyby.

·        Motorická centra thalamu. Jde především o ncl. ventralis lateralis (VL) propojující mozeček, bazální ganglia a motorickou kůru. Smyslem tohoto propojení je koordinace vnímání a pohybové aktivity.

·        Bazální ganglia. Striatum, pallidum a substantia nigra se svými spoji zabezpečují vypracování pohybových programů - vzorce pro řízení směn, rychlosti a síly pohybu.

·        Motorická kůra hemisfér. Kůra gyrus praecentralis (primární  motorická  kůra) a tzv. premotorická kůra čelního laloku (sekundární motorická kůra) je východištěm pyramidové dráhy. Hlavní funkcí této kůry je programování a plánování cílených pohybů a řízení jemných pohybů.

Z přehledu kaskády struktur motorického nervového systému je zřejmé, že elementární úrovní pro řízení svalové kontrakce a realizaci opěrné i cílené motoriky  je mícha a její motorické jednotky.

Motorickým jednotkám jsme věnovali pozornost v předchozí kapitole. Míšní úrovni řízení pohybu budeme věnovat další text.

Kapitoly:


Analýza pohybu Nahoru Medulla spinalis