Kineziologie / Kineziologická propedeutika / Řízení pohybu / Bazální ganglia

Bazální ganglia

jsou pomocná motorická koordinační ústředí uložená v hloubce mozkových hemisfér.

Postavení bazálních ganglií v systému řízení motoriky souvisí s rozvojem motorické mozkové kůry, která u člověka přebírá rozhodující vliv v řízení a koordinaci především volní hybnosti. Bazální ganglia se tak dostávají do role struktury koordinující neúmyslnou (reflexní) pohybovou aktivitu s úmyslnými  pohyby.

 Corpus striatum je nejobjemnější částí bazálních ganglií. Skrz striatum prorážejí vlákna tvořící začátek capsula interna (soubor drah - viz dále), a rozdělují tak vlastně celé jádro na ncl. caudatus a putamen. Strukturou neuronů se caudatum i putamen neliší.

Pallidum má na horizontálním řezu trojúhelníkovitý tvar, a mezi basálními ganglii je nápadné svoji světlou barvou. (Odtud je i název.)

Amygdala je uložena v hloubce spánkového laloku, před koncem postranní mozkové komory. (Jde o poměrně složitý útvar složený z několika skupin jader.)

Claustrum je pásek šedé hmoty vložený mezi putamen a kůru mozku.

  ¿  Obecným projevem činnosti bazálních ganglií je jejich tlumivý vliv na korové i podkorové motorické funkce. Neurony bazálních ganglií tento vliv uplatňují tak, že prostřednictvím spojů (drah) bazálních ganglií tlumí aktivitu neuronů mozkové kůry nebo aktivitu neuronů nižších úrovní centrálního nervového systému (především RF a míchy). Tzn., že neurony bazálních ganglií modulují (zesílením nebo zeslabením upravují) signály přicházející z motorické kůry mozku dříve, než dojdou k alfa motoneuronům. (Modulační vliv se uplatňuje prostřednictvím řady mediátorů: dopaminu, serotoninu, noradrenalinu, acetylcholinu, peptidů).

 Bazální  ganglia  zabezpečují   převod  plánu  do  programu. 

Na funkci bazálních ganglií můžeme pohlížet i takto: Neurony ganglií vysílají časoprostorově uspořádané impulzy, řídící výkonná motorická centra. Tyto impulzy určují parametry pohybu, tj.: sílu, směr, rychlost a amplitudu pohybu.

Nejasná je funkce claustra, které je zapojeno na mozkovou kůru. Také postavení amygdaly  anatomicky  přiřazované  k bazálním gangliím, je podle výsledků neuroanatomických a neurofyziologických  studií, zásadně   jiné. Amygdala  funkčně  patří  k  limbickému systému. Tento systém složený z řady mozkových struktur, ovlivňuje především chování, emoce, paměť a pozornost člověka. Amygdala  se  účastní řízení motorických projevů doprovázejících různé emotivní stavy (radost, nadšení, vztek, agresi atd.)


Thalamus Nahoru Cortex cerebri