Kineziologie / Kineziologická propedeutika / Řízení pohybu / Thalamus

Thalamus

 je část mezimozku tvořená komplexem jader, kterými jsou i jádra mající vztah k motorickým funkcím.

Systematika jader hypothalamu je velmi komplikovaná. Anatomicky lze rozlišit až padesát jader, členěných do různých skupin a podskupin. Z funkčního hlediska, lze rozdělit thalamická jádra do čtyř skupin: nespecifická jádra (převádějí především aktivační vzruchy z RF do mozkové kůry); specifická senzorická jádra (jsou zapojena do zrakové, sluchové, hmatové a propriorecepční dráhy); specifická nesenzorická jádra neboli motorická jádra thalamu (viz. dále) a asociační jádra (slouží k souhře thalamických jader).

 Motorická jádra thalamu reprezentují dvě dvojice jader: ncl. ventralis lateralis (NVL) a ncl. ventralis anterior (NVA), a dvě motorická jádra zapojená do tzv. limbického systému.

¿ Ncl. ventralis lateralis dostává vlákna z mozečku a z basálních ganglií, a vysílá vlákna do motorické korové oblasti, kde je tato projekce topograficky orientována. Ncl. ventralis anterior přijímá také spoje z bazálních ganglií, ale i z ncl. niger středního mozku. Eferentní vlákna z tohoto jádra končí v motorické a senzomotorické kůře mozku.

Úloha motorických jader thalamu v řízení hybnosti není zcela jasná. Výsledky neurochirurgických výkonů v této oblasti mozku svědčí pro úlohu NVL i NVA v řízení mimovolní motorické aktivity, a operační zásahy na těchto jádrech snižují svalovou rigiditu.


Cerebellum Nahoru Bazální ganglia