Kineziologie / Speciální kineziologie

Speciální kineziologie

Vzpřímenou polohou těla a bipední způsob pohybu, zaplatil člověk zranitelností všech systémů - a to nejen pohybového, které se na zajištění tohoto typu lokomoce podílejí. Páteř je sice jen jednou komponentou pohybového aparátu, ale protichůdnost dynamicky se měnících požadavků na elasticitu, hybnost, pevnost a stabilitu vzpřímeného pohybujícího se těla, je v této struktuře přímo koncentrována.

 Z hlediska kineziologie je páteř nejdůležitější částí kostry, ve které má odezvu prakticky každý pohyb trupu, končetin i hlavy. Z biomechanického hlediska je páteř jako celek elastický, článkovaný a zakřivený válec. V jednotlivostech je ovšem páteř biomechanický komplex složený z velmi rozdílných komponent, které musí být analyzovány samostatně. 

Znalost anatomie každé z těchto komponent je základní. Z funkčního pohledu je při popisu stavby a funkce páteře vhodné vycházet z koncepce tzv. pohybového segmentu (motion segment) páteře.

Kapitoly:


Cortex cerebri Nahoru Páteř