Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie hrudníku a břicha / M. diaphragma

M. diaphragma

je kruhový plochý sval oddělující břišní a hrudní dutinu. Centrálně je uložená úponová šlacha, centrum tendineum.   Bránice je utvářená jako dvojitá klenba, prominující vysoko do hrudníku. Vrchol pravé klenby je ve čtvrtém mezižebří; vrchol levé klenby v pátém mezižebří. Mezi pravou a levou klenbou je bránice pokleslá do výše mečovitého výběžku hrudní kosti. Otvory v bránici procházejí: aorta, jícen, dolní dutá žíla a řada drobnějších útvarů.

Poznámka: bránice má dvě hlavní funkce:

·        je hlavním inspiračním svalem;

·        svým tlakem se spoluúčastní na vzniku břišního lisu.

Dýchací pohyby bránice jsou v podstatě pístové exkurze bráničních kleneb (1 - 3 cm), při kterých se pohybují prakticky jen klenby - centrum tendineum je nehybné. Při inspiraci se zároveň s bránicí smršťují  i  mm. intercostales  externi.

Bránice má poměrně velkou plochu (460 - 470 cm2), takže její pokles nejen zvyšuje nitrobřišní tlak, ale i velmi výrazně stlačuje (komprimuje) bederní  páteř.

Biomechanická měření ukazují, že kontrakce bránice se na zatížení bederní páteře podílejí 15 - 20 % ! 


Svaly hrudní stěny Nahoru Svaly břišní stěny