Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie hrudníku a břicha / Dynamika dýchání

Dynamika dýchání

Při anteflexi hrudní páteře se hrudník oplošťuje, klesají žebra a mezižeberní prostory se zužují. Orgány břišní dutiny se vtlačují do hrudní dutiny a vytlačují před sebou bránici. Hrudník se tak dostává do krajního expiračního postavení.

Při retroflexi hrudní páteře se celý děj obrací - hrudník se dostává do inspiračního postavení.

Pohyby hrudní páteře ovlivňují dynamiku dýchání;  dýchání ovlivňuje dynamiku  páteře.                

Kostra hrudníku tvarem, stavbou a spojením jednotlivých kostí vytváří konstrukční předpoklady pro realizaci dýchacích pohybů. Aktivní pohyb, tj. především vdech je uskutečňovaný pomocí dýchacích svalů.

Dýchací  svaly můžeme třídit podle různých hledisek: na inspirační a expirační, hlavní a pomocné svaly nebo podle anatomických skupin, tj. podle jejich uložení. Přes určité zjednodušení je pro klidové, fyziologické dýchání rozhodující komplex svalů hrudní stěny, bránice a svaly břišní stěny.


Pohyb žeber Nahoru Svaly hrudní stěny