Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie hrudníku a břicha / Svaly hrudní stěny

Svaly hrudní stěny

Svaly  hrudní  stěny tvoří: mm.  pectorales, m. serratus anterior, mm. intercostales a  m. transversus  thoracis.

Poznámka: Malý  prsní sval může být hmatný jako nízká řasa pod zevním okrajem velkého prsního svalu. Malý prsní sval je pomocný vdechový sval, který táhne lopatku (kloubní jamku ramenního kloubu) do polohy při předpažení.

Pilovitý přední sval je pomocný vdechový sval, který tahem za vnitřní okraj a dolní úhel lopatky vytáčí lopatku zevně. Toto vytočení je podmínkou abdukce paže nad horizontálu. Je-li sval dobře vyvinutý, jsou jeho zuby při abdukci horní končetiny viditelné a svalovou hmotu lze pohmatem i vyšetřit.

Zevní mezižeberní svaly zvedají žebra - proto jsou především vdechovými (inspiračními) svaly; plní i funkci pružné výplně mezižebří.

Vnitřní mezižeberní svaly snižují žebra, jsou proto výdechovými (expiračními) svaly. Nejhlubší mezižeberní svaly jsou výdechové svaly.

M. transversus  thoracis  je  velmi variabilní sval, který stahuje žebra dolů; je  tedy expiračním  svalem.


Dynamika dýchání Nahoru M. diaphragma