Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie hrudníku a břicha / Pohyb žeber

Pohyb žeber

Pro pohyb žeber má zásadní význam zakřivení žeber.

Žebra jsou zakřivena trojím způsobem:

·        plošně na obvodu hrudníku;

·        podle dolní hrany (žebro položené na hranu se podložky dotýká jen ve dvou místech);

·        torzí žebra (zevní plocha žebra stojí vzadu svisle, vpředu je obrácena šikmo vzhůru a dopředu).

 

Žebra se pohyblivě spojují s páteří a s hrudní kostí.

 ¿ Spojení žeber s páteří, artt. costovertebrales reprezentují spoje žeberních hlaviček s těly obratlů, a spoje žeberních hrbolků s příčnými výběžky.

Spojení žeber s hrudní kostí, artt. sternocostales jsou kloubní spoje žeberních chrupavek (hlavice) zářezy na okrajích hrudní kosti. Oba typy kloubů mají krátká a tuhá pouzdra, nedovolující velké pohybové exkurze.

Mezi chrupavkami 6. - 10. žebra se v místě kontaktu chrupavek vytvářejí artt. interchondrales, které zároveň slouží k připojení nepravých žeber k chrupavkám předchozích žeber. Souvislá kloubní pouzdra se netvoří a pohyblivost těchto spojů je minimální.

Žebra se při dýchání zdvihají, klesají a otáčejí kolem osy  kostovertebrálních  kloubů, tj. kolem osy jdoucí krčkem žebra. Přitom se přední konce žeber zdvihají (zároveň se sternem), a v předozadním směru zvětšují hrudní dutinu. Tento pohyb je nejvydatnější u 6. - 8. žebra. První tři páry žeber se pohybu příliš neúčastní. Osa žeberního krčku se u dolních žeber sklání dozadu a zevně. Proto se při pohybu dolních žeber rozšiřuje hrudní dutina i v příčném směru. Zvětšování hrudní dutiny v předozadním směru je horní typ dýchání; zvětšování v příčném směru je dolní typem dýchání. Svoji roli při zvětšování hrudní dutiny hraje i rozdílné zakřivení žeber. 

V kineziologii hrudníku se většinou akcentuje charakteristika pohybu žeber. Velmi významné jsou ale i pohyby hrudního oddílu páteře.

 


Hrudník a břicho Nahoru Dynamika dýchání