Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie páteře / Kraniovertebrální spojení

Kraniovertebrální spojení

je  soubor tří kloubů a vazů, které spojují týlní kost a atlas  a  atlas   s  axis.

Týlní kost s  atlasem  spojuje  articulatio  atlantooccipitalis; atlas a dens axis jsou spojeny v articulatio atlantoaxialis mediana a atlas a axis v articulatio atlantoaxialis lateralis.

Funkce: V atlantookcipitálním kloubu jsou možné drobné kývavé  pohyby v předozadním směru. Pohyb se  děje kolem osy, jejíž průběh  si lze představit jako spojnici dvou bodů daných hroty ukazováků tlačících za  zadním okrajem  proc. mastoidei. (Pozor na rozdíl mezi kývnutím a předklonem !)

V kloubu jsou možné i nepatrné stranové posuny kondylů v jamkách atlasu ("stranové kývání"), v nepatrném rozsahu asi 20 stupňů. Větší pohyb je již provázen rotací krční páteře. 

Zcela zvláštní je tzv. předsuv hlavy, který je vyvolán nepatrným posunem kondylů po kloubních plochách atlasu, který vyvolává současné kontrakce mm. sternocleidomastoidei.

V atlantoaxiálním kloubu (v obou jeho částech) se realizují především rotační pohyby. Dens axis se chová jako čep, kolem kterého se otáčí atlas a k němu relativně pevně připojená lebka. Sklony kloubních ploch mezi C1 a C2 a tuhost kloubních pouzder, rotacím nebrání. O rozsahu rotačního pohybu výhradně v tomto kloubu se údaje poněkud rozcházejí, a také individuální variabilita v zapojení dalších krčních obratlů do rotace je jistě značná (viz předchozí text), ale lze předpokládat, že se pohybuje mezi 30 - 40 stupni.   Situace při posuzování rotačního pohybu atlasu je komplikovaná i tím, že otáčení atlasu kolem zubu čepovce není "čistý" pohyb v horizontální rovině. Na zubu je lehce konvexní kloubní ploška, která při rotacích vyvolává šroubovitý pohyb atlasu. Podíl tohoto pohybu na hybnosti celého atlantookcipitálního segmentu, nebyl dosud dostatečně analyzován.

Kinetickou  komponentou  pohybového  segmentu  páteře  jsou svaly.

Svaly pohybující páteří  patří  do  anatomicky velmi rozdílných skupin. Páteří pohybují jak zádové svaly, tak břišní a krční svaly, ale na   pohybu  nebo  fixaci páteře  se  může  účastnit  i  bránice  atd.   Z   praktického hlediska je snad nejpřehlednější systém vycházející z  charakteristických  pohybů jednotlivých úseků páteře, ke kterým přiřadíme hlavní svaly provádějící daný typ pohybu.


Páteř Nahoru Krční páteř