Kineziologie / Úvod - vymezení pojmu

Úvod - vymezení pojmu

Legenda: jednotlivá hesla jsou rozdělena do pěti skupin
A – anatomie, B – biomechanika, K – kineziologie, N – neuro,O – ostatní.

V roce 1998 vzešla z Katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK  iniciativa k založení kineziologie samostatným vědním oborem.

V souvislosti s tím bylo nutné kineziologii definovat a hlavně vymezit ji vzhledem k příbuzným oborům, které se rovněž pohybem zabývají.

Pohyb jako takový je pojmem velice širokým a tudíž se na něj lze dívat z různých hledisek. Z tohoto důvodu je při diskusích o nějakém oboru nutno začít jeho vymezením a náplní jeho zkoumání.

Na půdě naší fakulty jsou kromě kineziologie další dva obory, které mají pohyb člověka ve své náplni. Jsou to kinantropologie a antropomotorika. Názvy velmi příbuzné, leč náplň odlišná.

Kinantropologie (O) se zabývá především didaktickými a psychologickými aspekty pohybu a je v této podobě vyučována v řadě předmětů, např. na FTVS UK viz stránka katedry kinantropologie

Antropomotorika  (O) zkoumá jevovou stránku pohybu a proto zejména testuje tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti.

Kineziologie (K) to má složitější, protože se ve světě i u nás používá tento pojem v několika významech,(vysvětlení pojmu viz zde, hlavní stránka a vyhledávač pojmů týkajících se kinesiologie viz  zde). Zejména v USA existuje celá řada univerzit a fakult, které mají kineziologii ve svém názvu,  Pokud se podíváme na jejich výukové programy, zjistíme, že jejich zaměření je velmi podobné naší kinantropologii 

Nelze opomenout v této souvislosti pojem aplikovaná kineziologie O (applied kinesiology), která se vyvinula jako odvětví alternativního směru Touch For Health O (dotykem ke zdraví) a která již pronikla pod názvem Kineziologie do naší země. Principem aplikované kineziologie je hledat odpovědi na různé zdravotní problémy sledováním svalového napětí.

Ani tato kinezilogie však není s kineziologií v našem pojetí totožná.

Další kineziologie, která se vyučuje ve školách pro fyzioterapeuty, je založena na údajích funkční anatomie, ke kterým jsou dodány prvky léčebné a neurofyziologické. Příkladem takové kineziologie je kineziologie klinická K (Clinical Kinesiology)

Zatím jsme definovali, co kineziologie v našem pojetí není. Nyní nezbývá, než se pustit do výkladu, v čem tedy ta naše kineziologie spočívá.

Kineziologie v našem pojetí je typickou vědou interdisciplinární, která vychází z poznatků věd jiných a na jejichž základech staví vlastní dům. Těmito vědami, které poskytují základní východiska pro řešení kineziologických otázek, jsou funkční anatomie pohybového aparátu A, biomechanika B, fyzika O a neuroanatomie s neurofyziologií N.

Z těchto věd si kineziologie v našem pojetí K bere základní fakta, která potřebuje k řešení otázek řízení pohybu individua včetně jeho interakcí s okolním prostředím. Výsledný pohyb musí být výsledkem kompromisu mezi ideálním plánem centra, funkčním stavem efektorového pohybového aparátu a podmínkami vnitřního a zevního prostředí.


Nahoru Funkční anatomie