Klinické aplikace

Klinické aplikace

Biomechanika se zabývá studiem mechanických zákonitostí a vlastností biomateriálů a biologických systémů. Analyzuje biologické reakce živého organismu způsobené vnějšími a vnitřními účinky z hlediska obecné mechaniky. Klinická biomechanika se již soustředí na klinické využití poznatků biomechaniky v klinické praxi. Uplatnění biomechaniky pronika téměř do všech klinickým oborů, největší koncentrace pozornosti je však v oblasti pohybového (popis fyziologického a patologického pohybu, hledání vhodných protéz, konstrukce ortéz) a srdečně cévního (popis činnosti srdce, tvorba simulačních modelů atp.) aparátu. Znalost fyziologického stavu organismu z hlediska biomechanických zákonitostí je užitečnou pomůckou při reedukaci pohybu v různých patologických či poúrazových stavech, modelování a použití vhodných materiálů.


Tento text nabízí souhrn zajímavých internetových odkazů, výukových textů, obrázků a filmů z oblasti biomechaniky a klinické biomechaniky. Komentáře, podněty či další zajímavé odkazy uvítáme, napište nám !


Kapitoly:


Počet přístupů: 24235
Nahoru Interna