Rehabilitační inženýrství / Ortotika protetika

Ortotika protetika

Jedná se především o ortézy trupové, a ortézy a protézy některé části dolních či horních končetin. Liší se konstrukcí i účelem pro který jsou aplikovány. Různý může být i materiál, ze kterého jsou vyrobeny celé či části pomůcek (kožené, dřevěné, laminátové, termoplastické aj.) Ortézy slouží jako opora nebo zpevnění, případně korekce postavení pohybového aparátu. 

Podobně jako u invalidních vozíčků existují specializovaná pracoviště, kde pacient spolu s rehabilitačním technikem na základě lékařského posudku vybírají a sestavují požadovanou pomůcku. 
Princip stavebnice u končetinových protéz sestává z individuálně vyrobených částí (uložení pahýlu) a dalších sériově vyráběných komponent vybraných z katalogů podle požadavků.

Např. problematika chodidla a jeho vlastností je rozebrána v jednom z článků on line odborného časopisu 

Také končetinové i trupové ortézy mohou být vyráběny sériově, ale velmi často jsou vyráběny úplně individuálně pro konkrétní osobu a její aktuální stav.

Např. pracoviště:
Protetika - Praha 6 
ORTOTIKA - trupové a končetinové ortézy 

Myoelektrické protézy HK
Někteří pacienti mohou využít protézy horních končetin, které jsou navíc vybaveny motorky a hydraulickým zařízením, které společně zajišťují provedení např. aktivního úchopu či otočení ruky. Impuls pro provedení takového pohybu vychází z povrchových elektrod umístěných na těle uživatele pro snímání elektrických potenciálů z jiných aktivovaných svalů. Pro některé osoby není snadné naučit se takovou protézu ovládat. Proto existují specielní přístroje založené na principu biofeedbacku pomocí nichž se pacient učí "vnímat" a ovládat myoprotézu.
Animated Prosthetics - USA 
Proteor - Ostrava 

Pierre Rabischong je profesorem Faculty of Medicine of Montpellier, Director Institute of Anatomy and Human Biomechanics. Je představitelem mezinárodního projektu "Stand up and Walk
Tento projekt je zaměřen na pacienty s poškozením míchy v důsledku čehož nejsou schopni pohybu v dolních a někdy i horních končetin (paraplegie aj.). Již několika osobám byly úspěšně implantovány elektrody přímo ke svalům od řídící jednotky umístěné na břiše pod břišní stěnou. Zvenku je možné přiložit programovatelná řídící jednotka, která dovoluje vydává impulsy které pak následně aktivují příslušné svalové skupiny. Výsledkem je schopnost těchto lidí zaujmout vzpřímenou polohu, provádět s opornou pomůckou lokomoci a nebo provádět jednoduchý úchop ruky. Problematika, která je dále řešena a zdokonalována je především "vnímání" a následná korekce svalové síly. Pokroky v tomto projektu jsou vskutku obdivuhodné a nesporně perspektivní.


Další odkazy o této problematice:

Základní informace
Projekt

Pracoviště a firmy která se zabývají protetikou např. 
(Zde najdete údaje o konstrukci, rozměrech, technických parametrech a aplikačním využití konkrétních zařízení)
Výrobce stavebnicového systému protéz například:
Otto Bock 
Blatchford 

Specializovaná pracoviště v ČR

Díly protéz + ortézy trupové + končetinové

horní + dolní končetina + ortézy

ortézy končetinové, trupové, protézy DK

protézy HK, DK, MYO + ortézy -francouzské skupení 

trupové + končetinové ortézy

protézy DK + ortézy

informace o firmách produktech a hrazení

Pracovní pomůcky

pomůcky pro práci s PC, protézy DK, podpůrná soustava pro HK 

Odborné časopisy 
V ČR
V USA

Specializované pracoviště
Prosthetics Research Laboratory and Rehabilitation Engineering Research Program's Web site NORTHWESTERN UNIVERSITY Chicago 
A celá řada dalších ….
Organizace pro vozíčkáře Nahoru Fyzikální terapie