Rehabilitační inženýrství / Přehled pomůcek a přístrojů / Úpravy automobilu

Úpravy automobilu

Jedná se úpravu řízení vozidla, umístění a upevnění postižené osoby ve vozidle, umístění vozíku atd... pro individuální i skupinovou přepravu osob.
Rozbor problematiky úpravy řízení vozidla a členění podle postižení
Touto problematikou se zabývá celá řada drobných firem v celé ČR - některé z nich:

Kompenzační pomůcky Nahoru Bezbariérové prostory