Rehabilitační inženýrství / Sociální aspekt

Sociální aspekt

Pořizování a přístupnost pomůcek postiženým osobám
Kromě problematiky vlastních pomůcek a přístrojů (jejich konstrukce, využití apod.) musíme zmínit i otázku jejich pořizování a přístupnosti postiženým osobám. Tento problém vychází z právního systému státu a je zajišťován systémem právních předpisů a státních i nestátních institucí. 
K této problematice se váže pojem "prostředky zdravotnické techniky".


Přehled podskupin v číselníku PZT a Postup při předepisování pomůcky na poukaz 

V ČR se tímto oborem zabývá Centrum pro rehabilitační inženýrství (CRI)

Na internetu je možné najít noviny o české legislativě pro zdravotně postižené "Skok do reality" 

Na internetu je možné najít celou řadu katalogů zdravotních pomůcek jako např. http://www.medikatalog.cz/ nebo internetová zdravotnická prodejna http://eliska.sro.cz/

Existuje řada sdružení, která pomáhají postiženým osobám v orientaci v institucích, pomůckách, právní legislativě apod.. Často tyto organizace pořádají společné akce či poskytují služby, pro postižené občany.

Národní rada zdravotně postižených 

Cílem projektu Počítače proti bariérám je umožnit klientům se zdravotním postižením využívat osobní počítač při výkonu povolání a v mnoho případech tak pomoci získat zaměstnání lidem, kteří by jinak měli malou možnost uplatnění na trhu práce.

Informační servis pro rodiče postižených dětí


Úvod Nahoru Přehled pomůcek