Rehabilitační inženýrství / Výpočetní technika a software pro odborné lékaře

Výpočetní technika a software pro odborné lékaře

Diagnostika na řadě klinických pracovišť a především pracoviště výzkumná využívají celou řadu přístrojů jejichž datový výstup je přímo do počítače. Vhodný software dovoluje nejen záznam pořídit, ale i ho následně vyhodnotit a uložit. Obvykle je takové zařízení dodáváno včetně PC a softwaru. Aby bylo možné správně využívat tyto moderní přístroje musí odborný pracovních chápat princip měření, musí umět odhadnout možné rušivé vlivy a chyby a znát postup vyhodnocování, který je prováděn v počítači automaticky. Je důležité mít na paměti, že rozhodujícím při určování diagnózy či postupu terapie, je vždy a pouze lékař - člověk. Výpočetní technika může být pouze pomocným nástrojem usnadňujícím mu práci. 
Více viz kapitola Diagnostika - Expertní systémy

Fyzikální terapie např. firma BTL - do přístrojů jsou zabudovány přednastavené programy, které je možné dodatečně upravovat. Je možné vytvořit si databázi pacientů. K dispozici je i stručná encyklopedie diagnóz a doporučených způsobů terapie. Připojení k PC a tiskárně usnadňuje evidenci a výkaznictví.

Kapitoly:


Fyzikální terapie Nahoru Informační systémy