Rehabilitační inženýrství / Výpočetní technika a software pro odborné lékaře / Endoprotézy

Endoprotézy

Jen okrajově se zmíníme o problematice endoprotéz kloubů lidského pohybového systému. Problematika vnitřních náhrad kloubů a jejich částí spadá totiž více do oblasti Biomechaniky tkání, ale nejvíce informací najdeme v odborných publikacích se zaměřením na Ortopedii.

Pro vývoj a výběr vhodného typu endoprotézy jsou podstatné jak biologické, tak technické znalosti. Řešená problematika se rozpadá na otázky kompatibility (biologické, tvarové, funkční, materiálové apod.) a detekce mechanického namáhání (Metoda konečných prvků aj.) protézy v lidském organismu.

Někteří výrobci a prodejci:
(Zde najdete další údaje o konstrukci, technických parametrech a aplikačním využití konkrétních výrobků)
Topografie trupu Nahoru