HomePage
Zpět
Search

Svalové tabulky


Tyto stránky vznikly v rámci  řešení grantu Patobiomechanika & Patokineziologie, na kterém pracuje Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK.


Vyberte si jakým způsobem chcete zobrazit údaje o svalech:
© Jakub OTÁHAL - BM Soft 1999